Mats Almegård är journalist, moderator och litteraturvetare. Mats skriver regelbundet i olika tidskrifter och tidningar, främst om kultur. Han är producent för Sveriges Radios Elektroniskt i P2 och har skrivit boken Vad är grejen med ny konstmusik? En handbok för nyfikna. Mats har producerat en rad olika podcaster och är också en flitigt anlitad moderator, samtalsledare och intervjuare. Han är också initiativtagare till och sekreterare i Sebaldsällskapet.

Några nuvarande uppdragsgivare: Sveriges Radio, Modern Psykologi, Språktidningen, Forskning & Framsteg, Dagens Nyheter, Fokus, Bokmässan i Göteborg och Goethe-Institut Schweden.

Mats Almegård disputerade i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning år 2001. Sedan 2001 är han verksam som frilansjournalist.

Mats Almegård
Tintenfisch Media AB
Fatburs kvarngata 22
118 64 Stockholm
mats@tintenfisch.se
0709450590